banerGłówny Inspektor Sanitarny ogłasza konkurs na plakat pod tytułem „Stop dopalaczom”. Celem konkursu jest uzyskanie plakatu, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, pod tytułem „Stop dopalaczom”. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.