To wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Klasy prawne będą uczestniczyć w cyklu zajęć opracowanych przez  MSZ, Kancelarię Prezydenta RP i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Przygotowane materiały są elementem działań informacyjnych rządu promujących Szczyt NATO w Warszawie, który odbędzie się w lipcu br. Ich celem jest podniesienie wiedzy o Sojuszu Północnoatlantyckim, jego roli jako instrumentu kolektywnej obrony państw członkowskich oraz czynnika wzmacniającego bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Zajęcia zakończyczą się konkursem, dla uczniów uczestniczących w projekcie.