CCI20160629

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ŚLĄSK MOJE MIEJSCE” opracowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta Żory została  oficjalnie zakończona 08.06.2016r. Wszystkie działania  miały na celu pokazanie Śląska jako miejsca, gdzie warto żyć i planować swoją przyszłość. Formą realizacji innowacji były projekty edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym realizowane w latach 2014/2015 i 2015/2016.
Uczniowie poznali wspaniały dorobek kulturowy Śląska, jego potencjał gospodarczy, turystyczny i środowisko przyrodnicze. Młodzież brała udział w licznych wycieczkach, konferencjach i konkursach, których efektem finalnym były nie tylko prezentacje multimedialne, plakaty i grafiki, ale również dokumentacja w formie kroniki i mapy.
Podsumowanie projektu opisane zostało w „Nowinach” 15 czerwca.
Dziękujemy zaangażowanym nauczycielom-koordynatorom wszystkich przedsięwzięć i projektów, a byli to: Mariola Żur-Kawałek, Marcin Wieczorek, Ewa Wita, Agata Michałek-Telega,  Mariola Oleś, Barbara Szulik-Silka, Marzena Gancarczyk-Gola, Joanna Lojza, Dagmara Zazulak, Anna Strzoda i Magdalena Polok.