OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przypominamy, że 5 lipca będzie można odebrać w szkole świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom za potwierdzeniem odbioru. Proszę pamiętać o przyniesieniu dowodu osobistego! W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa absolwent może pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru swojego świadectwa.

 5 lipca po świadectwa zapraszamy od godziny 9.30 do sali 10
 Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać także w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.
Przypominamy również, że informację o wynikach egzaminu maturalnego można uzyskać po zalogowaniu się do serwisu maturzysty na stronie OKE w Jaworznie.