Informujemy wszystkich uczniów klas 1 liceum i gimnazjum, że 1 września w trakcie spotkania z wychowawcą  zostanie przeprowadzony test z języka angielskiego, na podstawie którego uczniowie zostaną podzieleni na grupy. Prosimy o przyniesienie przyborów do pisania.