Od pierwszej godziny lekcyjnej klasa prawna 2c, przeprowadzała rekonstrukcję wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 35 lat temu. Była to doskonała okazja do przedstawienia młodemu pokoleniu Polaków części naszej bolesnej historii, o której nie należy zapominać. Jedna z uczennic napisała dwa wiersze związane z wydarzeniami 13 grudnia 1981, do napisania których inspiracją była dzisiejsza rekonstrukcja. Oto jeden z nich:

Katarzyna Howard  13 grudnia 1981

Wtargnęło ZOMO

Wtopiło kły.

Leciały ludzkie,

nieludzkie łzy.

Kraj co nad nim

świat nie ubolewa.

Płaczą jednakże kwiaty i drzewa.

Ptaki , już nie

witają tej wiosny

z taką lekkością.

Kwiaty i drzewa

choć ścięte nie padają

z wdzięcznością.

Kim byli zmarli,

co w szpitalach ciszy

czuli jak zegarek i ich serce dyszy.

iee było światła aż

do roku pamiętnego.

Znajmy historię

by uczyć innych

postępowania

właściwego.