W okresie od 4 czerwca 2016 r. do  10 lutego 2017 roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Sportowych Talentów” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było zwrócenie uwagi jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna, sprzyjanie kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia, prawidłowego odżywiania. Konkurs składał się z 10 zadań. Za każde zadanie można było uzyskać od 1 do 10 punktów. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu było uzyskanie przynajmniej 80 punktów z 10 zadań. Nasza szkoła po weryfikacji zadań otrzymała 100 punktów i zdobyła certyfikat szkoły Sportowych Talentów. Uczniom biorącym udział w projekcie oraz nauczycielom zaangażowanym w pomoc w realizacji zadań składamy serdeczne podziękowania. Koordynatorzy: Mariola Oleś, Łukasz Ślosarek.