Młodzieżowy Lider Biznesu to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich z pięciu obszarów terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
W ramach projektu odbył się I etap konkursu, podczas którego młodzież mogła wykazać się wiedzą z zakresu ekonomii, finansów, marketingu oraz przedsiębiorczości. MLB organizowany jest przez Żorską Izbę Gospodarczą oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową. Zwycięzca otrzyma atrakcyjne nagrody oraz tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu 2017″. Do II etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie pierwszych klas LO: Dawid Kaleński, Łukasz Ceglarski, Julia Żugaj, Marcin Wiśniarz, Wojciech Dyrda i Marta Sonek. Nadzór merytoryczny sprawuje Pani Joanna Krupa.

Opr. Joanna Krupa