W dniu 4 marca 2017 roku odbył się na Uniwersytecie Warszawskim finał centralny  I Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Rozgrywka finałowa olimpiady składał się z dwóch części. W pierwszej części gimnazjaliści pisali bardzo trudny test z zakresu tematu przewodniego tj. „Wpływ reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej na życie religijne, polityczne i gospodarczo-społeczne w XVI-XVII wieku”. W drugiej  uczestnicy finału odpowiadali ustnie przed komisją składającą się z  profesorów różnych uniwersytetów z całej Polski, którzy przyjechali specjalnie w tym celu do Warszawy. Uczestnicy rozgrywki finałowej odpowiadali przed komisją na 2 pytania obejmujące swym zakresem całą podstawę programową z gimnazjum. Dodatkowo 3 pytanie było przygotowane z czterech lektur, które wybierali uczestnicy finału centralnego samodzielnie.

Uczeń naszej szkoły  Michał Duda  z klasy IIdg został finalistą I Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Jako finalista olimpiady centralnej jest zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wos. Do olimpiady Michała przygotowała pani Joanna Lojza.

Gratulujemy Michałowi wielkiego sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć naukowych.