Tytuł ” Szkoły Dialogu” otrzymaliśmy na kolejny rok, za działania podjęte na rzecz poszerzania wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny . kulturalny i gospodarczy naszego kraju, poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. Otrzymaliśmy też list od wicemarszałka Senatu RP -Bogdana Borusewicza, który bardzo wysoko ocenia nasze działania, które są formą walki z uprzedzeniami, postawami ksenefobicznymi, ale również docenia nasze odkrywanie i upamiętnianie swojej własnej lokalnej historii. Takie proaktywne zainteresowanie historią społeczności lokalnych służy budowaniu tożsamości narodowej, świadomości kulturowej i wrażliwości społecznej. Tym samym udowadniamy jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm. Wzbogaciliśmy też naszą bibliotekę o nowe pozycje książkowe.

W tym roku w projekt zaangażowani byli uczniowie z koła Dialog – zarówno gimnazjaliści jak i licealiści: Yasmin Neffati, Łucja Śliwińska, Weronika Pielorz, Krzysztof Małysz, Anita Morońska, Marzena Konsek, Anna Hercok, Patrycja Bałdyga, Dorota Hajda, Agnieszka Fojcik oraz Agnieszka Kraińska i Natalia Wilczek – opiekunowie projektu: I Dni Kultury Żydowskiej w Żorach.