Rok 2017/2018 ma dla Miarki szczególne znaczenie – nasze liceum obchodzi 95-lecie istnienia, a równocześnie swoją historię rozpoczyna Technikum nr 4 w Żorach.

Ten dzień zaczęliśmy od mszy świętej w kościele św. Filipa i Jakuba, następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia inauguracyjna.

Odwiedziło nas szereg gości: wiceprezydent Żor – pan Daniel Wawrzyczek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego i Doradca Prezydenta Żor – pan Jacek Świerkocki,

wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory – pan  Krzysztof Mentlik, radny – pan Jacek Miketa, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – dr hab. inż. – pan Zbigniew Żmudka, dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład w Zabrzu – pan Andrzej Rudzki, wicedyrektorzy tegoż zakładu – pani Nina Zakrzewska oraz pan Ziemowit Podolski, kierownik Oddziału PSG w Gliwicach i nauczyciel przedmiotów zawodowych – pan Marcin Kroczek, prezes Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Żorach – pan Michał Pieczonka oraz pani Irena Kreis-Podruczny – kierownik działu technologicznego w PWiK w Żorach oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych, prezes Spółki Nowe Miasto – pan Arkadiusz Tomaszewski, przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Żorach – pani Katarzyna Abrahamczyk-Łabuś, rodzice uczniów.

Akademię przygotowały – panie Bożena Żurkowska oraz Anna Krysztafkiewicz-Oleś. Uroczystość uświetnili występami chórzyści Voce Segreto pod dyrekcją Andrzeja Marcińca, Karolina Ziaja, Paweł Gwóźdź, uczniowie II a liceum w skeczu: „Pływanie synchroniczne” i wyjątkowe pary taneczne: Wiktoria Wieczorek i Borys Zawierucha oraz Alicja Kogut i Bogdan Macura. Rada Rodziców zadbała, aby osłodzić pierwszy dzień nauki słodyczami w rogach obfitości. Uczniowie złożyli ślubowanie i poznali ofertę i koncepcję pracy szkoły.

Szkoła wyróżnia się w środowisku wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych i dwujęzycznością

W liceum będziemy kształcić w klasach o następujących rozszerzeniach:

– matematyka, fizyka i informatyka  w 1 a

– język polski  i wiedza o społeczeństwie w 1b

– język polski, historia, wiedza o społeczeństwie – w 1c

– biologia, chemia i matematyka w 1d

Wszystkie wyżej wymienione klasy są dwujęzyczne.

– biologia, chemia i język angielski w 1e

– matematyka, informatyka, fizyka lub geografia w 1f

– matematyka i język angielski w klasie mistrzostwa sportowego w dyscyplinie: koszykówka w 1g

W nowej szkole – Technikum nr 4 będziemy kształcić w zawodach: technik gazownictwa oraz technik analityk.

 

Dzięki życzliwości prezesa Spółki Nowe Miasto – pana Arkadiusza Tomaszewskiego klasa technikum spotkała się w Muzeum Ognia z przedstawicielami pracodawców – to znaczy z kierownictwem Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach.

Polska Spółka Gazownictwa przekazała uczniom nowej szkoły upominki i sfinansowała poczęstunek w Muzeum Ognia. Prezes Spółki Nowe Miasto ufundował bilety wstępu do Muzeum Ognia.

Polska Spółka Gazownictwa objęła patronatem klasę technikum dla zawodu: technik gazownictwa.

Klasa ta powstała dzięki prezesowi PSG – panu Jarosławowi Wróblowi, prezydentowi Żor – Waldemarowi Sosze, Radzie Miasta Żory z panem Jackiem Miketą na czele – to jest dobry duch tej nowej szkoły. Wielką troską wykazali się zarządzający oddziałem PSG w Zabrzu – pan dyrektor – Andrzej Rudzki, wicedyrektorzy:  pani Nina Zakrzewska oraz pan Ziemowit Podolski. Trudu edukacji i rzetelnej współpracy podjął się pan Marcin Kroczek.

Podpisaliśmy porozumienie, które sprawi, że będziemy  w regionie poważną siłą w kształceniu zawodowym

Drugim ważnym partnerem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach z panem prezesem Michałem Pieczonką na czele. To nasi sąsiedzi, którzy bez wahania podjęli z nami współpracę, udostępniając własne laboratorium i pomagając w doborze właściwej profesjonalnej kadry, którą reprezentuje pani Irena Kreis –Podruczny.

Polska Spółka Gazownictwa podjęła starania w pozyskiwaniu  środków na doposażenie bazy. Szczególne wspiera nas Zakład w Zabrzu oraz prezydent Żor pan Waldemar Socha i Rada Miasta.

Bardzo ważna dla właściwego rozwoju szkoły średniej jest współpraca z uczelniami wyższymi. W ubiegłych latach sformalizowaliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Teraz chcemy położyć szczególny nacisk na współpracę z Politechniką Śląska, reprezentowaną na rozpoczęciu roku przez dr-a hab. inż. Zbigniewa Żmudkę – Prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wielu absolwentów naszego liceum, a teraz również uczniów technikum jest zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach technicznych, głównie na politechnikach. Chcemy propagować konkretne zawody i kierunki kształcenia, a także rozwijać zainteresowania techniczne uczniów.

W tym roku rozpoczynamy też współpracę z Żorską Akademią Koszykówki, licząc na sukcesy sportowe. Gwarantujemy tym samym jako szkoła ponadpodstawowa bardzo szeroką ofertę edukacyjną dla uczniów o różnych zainteresowaniach, zdolnościach, celach i marzeniach.

Naszym zadaniem jest pokazywanie możliwości, otwieranie oczu, rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości, budowanie poczucia własnej wartości. Liczymy na odwagę, pasję, optymizm i radość z odkrywania świata i siebie.

Miarka to miejsce przyjazne rozwojowi, ale też stawiające wymagania. Inauguracja zakończyła się życzeniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli, aby mieli odwagę być mądrzy i sprostali wymaganiom, jakie niesie XXI wiek – zarówno w sensie wiedzy, umiejętności praktycznych jak i wychowania!