W dniu 03 października  odbyło się w naszej szkole  spotkanie z panią Mirą Stanisławską-Meysztowicz. Jest to  założycielka i obecnie była prezeska Fundacji Nasza Ziemia.
 W 1994 r.  zainicjowała w Polsce akcję „Sprzątanie Świata”, prowadzi  również wiele innych działań proekologicznych. W 2001 r. za działania w dziedzinie edukacji ekologicznej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. – Orderem Uśmiechu. Została uznana Człowiekiem Roku 2004 Polskiej Ekologii. W spotkaniu brały udział klasy: 3C gimnazjum oraz 3D liceum. Pani Meysztowicz wyjaśniała uczniom, dlaczego tak ważny jest szacunek do naszego wspólnego środowiska naturalnego. Podzieliła się z nami również opowieściami o  Australii, gdyż od 50 lat właśnie ten kraj jest jej ojczyzną.