W czwartek 12 kwietnia zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

16.30 – zebrania w salach z wychowawcami klas.

16.30 – 18.30 – konsultacje indywidualne

Z powodu nieobecności wychowawców klas 2b liceum, 2b gimnazjum i 3a gimnazjum spotkania ogólne w tych klasach nie odbędą się. Zapraszamy na konsultacje indywidualne.