Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły, którzy zaangażowali się w organizację XVIII Miarkowego Festynu Rodzinnego. Była to dla nas wszystkich prawdziwa lekcja integracji poprzez pracę i zabawę.

Podziękowania kierujemy także do osób i instytucji, które w formie pieniężnej lub rzeczowej wsparły nasz bufet, naszą loterię fantową i konkursy, a były to:

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Studio tańca StepArt w Żorach
Salon Urody IDEAL DOMINIKA SMOŁKA
Centrum Języka Angielskiego ” Right Now”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
Zakład fotograficzny ” FOTO – KOŁODZIEJSKA” w Żorach
Studio fotograficzne „ALEXANDRA ŻEBROK PHOTOGRAPHY”
Bank Zachodni WBK SA
Sławomir Fraś
Adam Motyka
Beata Stępień
Sylwia Konik
Ewa Kąsek
Robert Trybulski
Iwona Piecha
Sabina Szczypka
Marzena Żadkiewicz
Barbara Liszka
Wioleta Burda
Bożena Wesołowska
Iwona Cimała
Nauczyciele i pracownicy szkoły
Rodzice i Uczniowie
Dziękujemy i już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania za rok!