6 lutego odbyły się drugie zajęcia warsztatowe w ramach projektu edukacyjnego „Warto pomagać”, na których gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 Żorach. Młodzież poznała podstawy udzielania pierwszej pomocy, równocześnie wzbogaciła się o słownictwo w języku hiszpańskim i niemieckim.
Zajęcia poprowadzili: Mariola Żur-Kawałek, Hanna Oleś i Łukasz Ślosarek.