Zgodnie z terminarzem szkolnym zapraszamy Rodziców na kolejne spotkanie z dyrekcją i nauczycielami, które odbędzie się we wtorek 2 kwietnia o godz.16.30.

Rodziców uczniów klas III gimnazjum zapraszamy najpierw do sali gimnastycznej na krótkie spotkanie z dyrekcją.

Rodziców uczniów klas liceum i technikum zapraszamy bezpośrednio na spotkania z wychowawcami i konsultacje indywidualne w godzinach 16.30 – 18.00

17.00 – spotkanie Rady Rodziców