30 maja o godz.16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami dotyczące procedur bezpieczeństwa i przewidywanych ocen końcoworocznych.

Zapraszamy!