Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację XIX Festynu Rodzinnego. Dziękujemy Uczniom i ich Rodzicom, a także wszystkim Absolwentom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły.

Było, jak zawsze, pysznie i bogato, było pięknie i wesoło, było swojsko, miarkowo i rodzinnie. Dziękujemy za kawiarenki, wystawy, kiermasze, gazetki, program artystyczny, warsztaty w szkole i na zewnątrz, przygotowanie i wydawanie ciast i sałatek, przygotowanie loterii fantowej, dystrybucję losów, dekorację sali gimnastycznej, małych sal i całej szkoły, przygotowanie sceny i boiska, sprzątanie szkoły po festynie, obsługę grilla, sadzenie drzewa, dyżury nauczycieli i pracowników obsługi, prowadzenie festynu i wszystko co widać i czego nie widać, ale jest ważne dla sprawnej organizacji każdego przedsięwzięcia!

Podziękowania kierujemy także do osób i instytucji, które w formie pieniężnej lub rzeczowej wsparły naszą loterię fantową i konkursy

Dziękujemy i już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania XX – jubileuszowego festynu za rok!