Przypominamy, że od 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. kontynuowane jest nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.