Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauk i z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Poz. 186 z dnia 26 stycznia 2022 r.) w szkole będzie obwiązywała nauka zdalna.

Zgodnie z naszym regulaminem zajęcia odbywają się zgodnie z planem na platformie MS Teams.

Zajęcia praktyczne dla zawodu technik gazownictwa będą realizowane w sali warsztatowej w szkole. Zajęcia praktyczne dla zawodu technik analityk będą realizowane w laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach.

Wykaz zajęć przedstawia się następująco:

1aT Techniki laboratoryjne- PWiK

2aT Techniki laboratoryjne- PWiK

Wykonywanie sieci i instalacji gazowych –szkoła

3aT  Zajęcia praktyczne- szkoła

Techniki laboratoryjne- PWiK

Analityka chemiczna- PWiK

Laboratorium badań – PwiK

3aNT Analityka chemiczna- PWiK

Techniki laboratoryjne- PWiK

Zajęcia praktyczne- szkoła

4aT   Analityka chemiczna- PWiK

Zajęcia praktyczne- PWiK

 

W formule stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego będą mogli spotykać się na konsultacjach. Termin i formę konsultacji ( indywidualne, grupowe ) ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami i dyrekcją szkoły. Konsultacje odbywają się przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Nauka zdalna trwa do 27 lutego.