Rekolekcje dla maturzystów

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom rekolekcji dla maturzystów, które odbyły się w dniach 9-11.11. w Częstochowie, za wspólną modlitwę i świadectwo wiary. W imieniu własnym oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach serdeczne podziękowanie składam Dyrekcji Szkoły za możliwość uczestniczenia w rekolekcjach oraz opiekunom młodzieży: p. Annie Strzodzie, p. Magdalenie Polok, p. Gabrieli Ratajczyk-Żurkowskiej za zaangażowanie.…