Z radością informujemy, że 4 stycznia w siedzibie firmy Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Spółką a szkołą. CLPB reprezentowała Pani Prezes Wiesława Budziszewska – dyrektor Spółki oraz Aleksandra Burczyk-zastępca Prezesa Zarządu – Dyrektor do spraw technicznych Spółki, zaś Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Urszula Machalica – dyrektor szkoły. Umowa zakłada współpracę w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, szerzenie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w zakresie ochrony środowiska i analizy chemicznej, wspólne podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności edukacyjno-doradczej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć, projektów i praktyk w firmie, połączonych ze szkoleniami prelekcjami fachowców, a także kierowania ofert pracy dla najlepszych absolwentów technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska oraz technik analityk.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 1 września 1998 r. Spółka powstała na bazie majątku kopalń w wyniku restrukturyzacji usług laboratoryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składają się:

1. Usługi badawcze w dziedzinie:

 • węgla, popiołu z węgla, koksu, paliw alternatywnych
 • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych
 • kruszyw górniczych
 • odpadów
 • biopaliw stałych
 • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla
 • wód i ścieków
 • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy
 • próbek gazowych i pyłu kopalnianego
 • badania środowiska pracy
 • pomiarów emisji pyłowo-gazowych

2. Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, biopaliw, gazów

3. Działalność szkoleniowa

4. Badania biegłości w zakresie paliw stałych, gazów, odpadów, środowiska pracy oraz pobierania próbek

Pełna oferta firmy wraz z informacjami o akredytacji i certyfikacji znajduje się na stronie: https://www.clpb.pl