1 marca w sali MOK-u odbył się wykład: Technologie gazowe w służbie energetyki XXI wieku dr Łukasza Barteli.
W wykładzie uczestniczyli nasi „gazownicy” z technikum nr 4 i uczniowie liceum