Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach poszukuje kandydata na stanowisko Referenta ds. uczniowskich w wymiarze ½ etatu – umowa na zastępstwo. Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie spraw uczniowskich:
 • rejestr kandydatów do klas I,
 • kompletowanie dokumentacji,
 • ewidencja uczniów – prowadzenie księgi uczniów: aktualizacja zmian,
 • sporządzanie i aktualizacja legitymacji uczniowskich oraz ich rejestr,
  • ewidencja oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania:
 • zamawianie i zabezpieczanie arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych, pedagoga szkoły, świadectw szkolnych oraz innych druków szkolnych,
  • sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych, arkuszy ocen zgodnie z rozporządzeniem,
  • SIO w odniesieniu do spraw uczniowskich,
  • sporządzanie pism zleconych przez Dyrektora szkoły,
  • zakup i rejestr rozchodu znaczków pocztowych, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • kompletowanie dokumentacji uczniowskiej (arkusze ocen, protokoły egzaminu dojrzałości)
   i oprawianie u introligatora w odpowiednie księgi,
  • wykonywanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej szkoły,
  • wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły.

 

Kandydat winien spełniać poniższe  wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
 • umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietów biurowych, umiejętność wykorzystania technologii informatycznych oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • dobra znajomość ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera.