Poniedziałek 2 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Godz. 8.00 – Msza św. w kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

Godz. 9.00 – Miejski Ośrodek Kultury – uroczyste rozpoczęcie dla uczniów klas I liceum po szkole podstawowej oraz klas I technikum po szkole podstawowej i po gimnazjum.

Godz. 11.00 – Miejski Ośrodek Kultury – uroczyste rozpoczęcie dla uczniów klas I liceum po  gimnazjum.

Uczniowie pozostałych klas (II i III liceum i technikum) o godz. 9.00 rozpoczynają rok szkolny z wychowawcami w szkole.

Uczniowie klas 1c, 1e, 1aT po szkole podstawowej oraz 1b, 1e i 1aT po gimnazjum proszeni s ą o przyniesienie długopisów. W klasach tych przeprowadzona zostanie wstępna diagnoza umiejętności z języka angielskiego