Z radością informujemy, że zostaliśmy przyjęci w tym roku jako jedna z 9 szkół z całej Polski do grona Szkół Stowarzyszonych Unesco.

Nasza otwartość i realizacja projektów o zasięgu międzynarodowym zaowocowała włączeniem naszej szkoły jako jednej z 9 w tym roku w grono Szkół Stowarzyszonych Unesco, co oznacza, że działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i dziecka, kultury regionu, dziedzictwa narodowego i kulturowego, kształcimy kompetencje kluczowe. W Polsce  tylko 110 placówek (liceów, zespołów szkół, szkół podstawowych i przedszkoli) posiada ten zaszczytny tytuł.