Uroczystą Mszą św. w kościele św. św. Filipa i Jakuba   rozpoczęła się 2 września 2019  inauguracja  wyjątkowego dla Naszej Szkoły  roku szkolnego. Uczniowie klas pierwszych, w towarzystwie zaproszonych na tę uroczystość Gości, Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i Wychowawców, zgromadzili się  w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, aby  wysłuchać inauguracyjnych przemówień oraz złożyć ślubowanie.

W inauguracyjnym przemówieniu-  dyrektor  Szkoły- pani Urszula Machalica – zwróciła uwagę na wyjątkowość roku szkolnego 2019/2020  dla Miarki.  Szkoła zaczyna bowiem funkcjonować jako nowy zespół – Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach oraz  Technikum nr 4 w Żorach.

Do I Liceum im K. Miarki przyjęto w tym roku szkolnym 126 uczniów  po szkole podstawowej, 140 po gimnazjum, a do Technikum  nr  4 przyjęto  51 uczniów.

Pani Dyrektor z dumą przedstawiła najmłodszym Miarkowiczom  najważniejsze fakty dotyczące ich przyszłości w nowej szkole – aż 163  spośród nich będzie się uczyć  w nadchodzącym roku szkolnym w klasach dwujęzycznych.  Z kolei  klasy technikum wyróżniają się wysokospecjalistycznymi kierunkami objętymi patronatem Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach.

Pani Dyrektor  zwróciła również uwagę na  realizację w szkole projektów o zasięgu międzynarodowym, co  zaowocowało włączeniem Miarki, jako jednej  z 9 w tym roku,  do grona Szkół stowarzyszonych UNESCO. W Polsce tylko 110 placówek (liceów, zespołów szkolnych, szkół podstawowych oraz przedszkoli) posiada tytuł Szkoły Stowarzyszonej Unesco.

Od roku 2019/2020 zostaliśmy też objęci patronatem Ambasady Kanadyjskiej i prowadzimy klasy z modułem kanadyjskim. Dzięki tej współpracy jako jedyna szkoła w Europie Środkowej będziemy realizować ogólnoświatowy projekt: Global Youth Deliberationon Energy Future .

Kończąc wystąpienie, Pani Dyrektor życzyła  nowym uczniom, by wykorzystali  możliwości, jakie daje im Szkoła, by rozwijali zainteresowania, budowali poczucie własnej wartości. Słowami ” Liczymy na  Waszą odwagę, pasję, optymizm i radość z odkrywania świata i siebie”  pani Urszula Machalica zakończyła inauguracyjne przemówienie.

Życzenia i zapewnienia o opiece nad nowymi klasami  Technikum nr 4  przekazali uczniom Szkoły   nasi  Szanowni Goście – dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu- pan Ziemowit Podolski oraz prezes Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Żorach – pan Michał Pieczonka.

Uczniowie  w czasie uroczystości mogli również wysłuchać  krótkiej prelekcji pani psycholog Marioli Kujańskiej,  jak radzić sobie ze stresem w pierwszych miesiącach pobytu w nowej szkolnej rzeczywistości oraz jak unikać niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem  w cyberprzestrzeni. O roli pamięci w życiu człowieka, z okazji obchodów 80 rocznicy wybuchu wojny, oraz dramatycznym przebiegu działań  wojennych na przykładzie losów  wojennych absolwentów Miarki  przypomniała wszystkim p. Joanna Lojza, nauczycielka historii.

Podczas uroczystości  uczniowie  przeżyli wzruszający  moment ślubowania, zapoznali się  też  z wychowawcami, którzy przekazali im  symboliczne rogi obfitości , śląskie tyty , na szczęście i  początek nowej miarkowej drogi życia. A chór Voce Segreto śpiewająco przypomniał wszystkim, że „ważne są tylko te dni, których nie znamy”.

Rok szkolny 2019/2020 uroczyście rozpoczęliśmy. Powodzenia !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz