Nasi wspaniali Miarkowicze 13.10.2019 brali udział w Biegu Po Zdrowie.Gościem specjalnym był Aleksander Matusiński trener żeńskiej narodowej drużyny lekkoatletycznej.