Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniu 18 stycznia 1919 r. w Hotelu Bristol zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji, kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Takie były początki.
W tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi swoje stulecie. Z tej okazji osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla tej organizacji przyznawane są Medale 100-lecia PCK.

Miło nam poinformować, iż w gronie osób nagrodzonych znalazł się  pan Łukasz Ślosarek. Medal przyznano za długoletnie, efektywne wspieranie PCK. Podczas wręczania pan Ślosarek podkreśli, iż nie jest to zasługa jednej osoby a wielu uczniów, ich rodziców, nauczycieli szkoły, którzy przez wiele lat byli zawsze chętni, pomocni w organizacji wielu przedsięwzięć, akcji dla Polskiego Czerwonego Krzyża.