Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach z dnia 11.03.2020 r.

Działając na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69), z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji budynku Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żorach zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze do odwołania.

Wszelkie informacje dotyczące dalszych działań będą przekazywane drogą elektroniczną poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny oraz szkolny facebook.