Informujemy, że od 4 maja zostaną otwarte boiska sportowe przy szkołach ponadpodstawowych.Niestety ze względu na budowę hali sportowej i brak możliwości zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa nie będzie można na razie skorzystać z Miarkowego zaplecza sportowego. Zapraszamy na boiska zaprzyjaźnionych szkół:
– Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych, ul. Rybnicka 5
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, os. Ks. Władysława 28
– Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof.  J.Tischnera, ul. Boryńska 2
Boiska będą dostępne w godzinach 7.00 – 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
– ZSB-I:     32/ 43 42 626
– CKZiU    32/ 43 45 366
– ZS nr 2    32/ 43 42 076