Pierwszy raz nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej olimpiadzie: „Zwolnieni z teorii”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów w zdobywaniu kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie projektem, przywództwo. Młodzież rozwija się poprzez działanie w praktyce-organizację własnego projektu społecznego.

Projekt realizowany był od listopada 2019 do kwietnia 2020 przez Kamilę Kozińską, Aleksandrę Koźlik i Kamila Szeglowskiego z 2 d LO pod opieką nauczycielki wiedzy o społeczeństwie-Agnieszki Kraińskiej. Uczniowie postanowili połączyć swoje zainteresowania ekologią i przekuć je na działania społeczne. Przeprowadzili analizę potrzeb i zdecydowali się na realizację projektu, w który zaangażowana została społeczność szkolna różnych szkół  oraz mieszkańcy miasta. Zorganizowano dla nich warsztaty szycia ręcznego i maszynowego, podczas których uszyte zostały woreczki wielorazowego użytku ( z tkanin pozyskanych od przedsiębiorców – zastosowano tzw. upcycling). Woreczki zostały rozdane, w sklepach klientom, aby uświadomić im potrzebę dbania o środowisko. Chodziło o wykształcenie dobrych nawyków-używania woreczków wielorazowych a nie tzw. zrywek. W warsztatach uczestniczyło niemal 250 osób. Byli to uczniowie naszej szkoły, ale również Liceum nr2 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego w Rybniku, mieszkańcy miast regionu. W szkole, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Żorach odbyły się warsztaty dla zainteresowanych uczniów, mieszkańców Żor i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Podczas zajęć uczniowie poznali ważne informacje związane ze stanem środowiska naturalnego, wypełniali ankiety. Projekt został zrealizowany mimo pandemii, nawet rozszerzony o akcję szycia maseczek. Uczniowie postanowili wykorzystać swoje umiejętności szycia i jako pierwsi rozpoczęli w mieście akcję szycia maseczek.W ramach projektu zorganizowano konkurs, na własnoręczne uszycie torby eco. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wygrał go uczeń Technikum nr 4 w Żorach- Radosław Maligłówka z klasy 1AT Przedsięwzięcie pozwoliło uczniom na poznanie i rozwiniecie wielu nowych umiejętności. Musieli znaleźć partnerów projektu, którzy pomogli w jego realizacji. O projekcie i zaangażowaniu uczniów pisano w mediach społecznościowych. W tym roku w olimpiadzie wzięło udział niemal 300 szkół. Cenna inicjatywa zyskała uznanie organizatorów. Zaangażowani nauczyciele mogli również zdobyć wiele nowych kompetencji.

Teoria jest niezwykle ważna, ale bez zaangażowania i działania na rzecz społeczeństwa świat i ludzie nie mogą się zmieniać i rozwijać.

Gratulujemy inicjatywy!