11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdającychSerwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zagubione dane do logowania można odzyskać w sekretariacie szkoły.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 11 sierpnia 2020 roku w godzinach od 10.00 – 13.00 wg następującego harmonogramu:

Odbiór świadectw w sali 31 – wejście od strony boiska szkolnego przy siłowni:

10.00 – 11.00 – klasa A

11.00 – 12.00 – klasy B i G

12.00 – 13.00 – klasa C

Odbiór świadectw w sali 10 – wejście główne:

10.00 – 11.00 – klasa D

11.00 – 12.00 – klasa E

12.00 – 13.00 – klasa F

Absolwenci z lat ubiegłych proszeni są o odbiór aneksów do świadectw w sali 10 w godzinach 11.00 – 13.00

 

Absolwenci odbierają świadectwa dojrzałości osobiście. W przypadku braku takiej możliwości absolwenci mogą pisemnie upoważnić do odbioru świadectwa inną osobę. Upoważnienie to pozostaje w dokumentacji szkoły.

W miarę możliwości proszę odbierać świadectwa maturalne w dniu ogłoszenia wyników. Usprawni to organizację pracy i pozwoli zapobiec gromadzeniu się. Pamiętajmy o trwających pracach rekrutacyjnych do liceum i technikum.   

Po świadectwa należy się zgłosić z dowodem tożsamości i (najlepiej) własnym długopisem. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Świadectwa maturalne będzie można również odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 14.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).