REKOLEKCJE SZKOLNE ON-LINE W RAMACH LEKCJI RELIGII OD 22 MARCA

KATECHECI ZAPRASZAJA 😊

 

Program wydarzenia

 

Dzień I – SŁOWO

Ze zgiełku i przebodźcowania dnia codziennego wprowadzamy uczestników rekolekcji
w ciszę, aby na chwilę zatrzymali się i doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem.

 

Dzień II – TWÓRCZOŚĆ

W drugim dniu będziemy rozwijać myśl Jana Pawła II o tym jak ważna w życiu jest twórczość. Bóg jest Stwórcą, a człowiek jest stworzony na Jego obraz.

 

Dzień III – DZIAŁANIE WE WSPÓLNOCIE

Trzeci dzień to swoiste “call to action” – czyli wezwanie do działania młodych ludzi. Pragniemy pokazać młodzieży, że Wiara nie polega na tym, że jesteś żyjącym „trupem”, który nic nie możę zrobić. Wiara otwiera nas na relacje ze Stwórcą, który chce, abyśmy czynili piękne dzieła na Bożą chwałę.

 

Wszystkie powyższe zagadnienia omówimy wraz z zaproszonymi, ciekawymi gośćmi, między innymi: Księdzem Jakubem Bartczakiem – raperem, czy ojcem Teofilem Niewińskim, który będzie łączył się
z nami aż z Ziemi Świętej.

W ramach interaktywnego udziału, każdy z uczestników rekolekcji będzie pracował nad swoim “listem do Boga”, codziennie skupiając się na omawianych częściach Kerygmatu. List jest anonimowy, pisany za pośrednictwem narzędzia on-line zaimplementowanego do strony z materiałami wideo. Ma on charakter introspektywny i służy młodemu człowiekowi za motywację do autorefleksji i przemyślenia omawianych tematów oraz nawiązania głębszej relacji
z Bogiem.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

https://www.facebook.com/watch/?v=1098085100602914