Szanowni rodzice! Drodzy uczniowie!

Od 17 maja realizujemy model nauki hybrydowej, a od 31 maja kontynuujemy naukę w formie stacjonarnej. Priorytetem w pracy szkoły jest zachowanie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego uczniów i pracowników przy równoczesnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych.

W celu optymalnego wykonania zadań przypominamy o obowiązku przestrzegania regulaminu szkoły. Jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dlatego zobowiązujemy wszystkich do dystansu, dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej, a także na prośbę nauczyciela – w sali lekcyjnej.

Namawiamy do częstego mycia rąk, przynoszenia własnych napojów i posiłków, korzystania ze swoich przyborów, realizacji zajęć na zewnątrz budynku- na terenie szkolnym i pozaszkolnym. Pamiętajmy o tym, że do szkoły przychodzimy tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi!

Dzięki wzajemnej trosce razem dojdziemy do celu!

 

Szczegółowy regulamin pracy szkoły – do pobrania