W ramach Światowego Dnia Wody Inga Pasek z klasy 1d zaprezentowała referat pod hasłem „Docenianie wody”, na który zaprosiła uczniów klas Id i Ie wraz z dyrekcją i nauczycielami. Obchody Dnia Wody miały na celu uświadomienie społeczności szkolnej wpływu prawidłowego gospodarowania wodą na kondycję gospodarczą i społeczną państwa. Podkreślono, że picie wody sprzyja zachowaniu dobrego samopoczucia i zdrowia człowieka. Zwrócono uwagę na poszukiwanie naturalnych rozwiązań problemów związanych z niedoborem wody na świecie.