W dniu 25.01.2022 odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki z poziomu rozszerzonego.

Uczniowie klasy 3A, 3B, 3D przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 i piszą w wyznaczonych salach:

3A sala 42, 3B sala 40, 3D sala 44. Egzamin będzie trwać 4 godziny lekcyjne. Uczniowie, którzy nie piszą matury oraz uczniowie, którzy zakończą pisanie wracają do zajęć od 5 lekcji.

Dyżury podczas matury:

3A sala 42

1L – IM

2L – IM

3L – Ko

4L – Ko

3B sala 40 (16 osób)

1L – BS

2L – BS

3L – BS

4L – MW

3D sala 44 (18 osób)

1L – JW.

2L – JW

3L – MW

4L – EK

Zmiana przydziału sal osób uczących w zajętych salach:

Sala 40  4 lekcja BŻ z klasą 3C do sali 25

Sala 44  1 lekcja HM z grupą A4 do Sali 26

               2 lekcja HM z grupą A4 do Sali 26

               3 lekcja HM z klasą 1A do Sali 25

               4 lekcja HM z klasą 1A do Sali 31