Zbliżamy się do końca realizacji projektu unijnego „Miarka szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”. Za nami szereg trudnych przedsięwzięć. Zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne o charakterze wyrównawczym z matematyki, biologii, geografii i chemii. Uczniowie mogli też wybrać zajęcia realizowane metodą eksperymentu.

Wszystko było możliwe dzięki szkoleniom Rady Pedagogicznej z zakresu metodologii badań naukowych oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w procesie kształcenia.

Projekt pozwolił nam na doposażenie pracowni w monitory dotykowe, laptopy, mikroskopy, pełną modernizację laboratorium chemicznego. Wzbogaciliśmy księgozbiór w literaturę metodyczną.

Wyzwanie ze względu na pandemię nie było proste, ale udało się nam osiągnąć zamierzone cele. Z badań wstępnych wynika, że podniosła się efektywność i atrakcyjność kształcenia. Wszystko wskazuje na to, że wysiłek się opłaca!