Zapraszamy zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli do kontaktu indywidualnego z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spotkanie z panią Katarzyną Liszką – Holeczek zaplanowane jest na 14 czerwca 2022 r. w godzinach 8.00 – 12.00 (to już ostatnie spotkanie przewidziane w tym roku szkolnym). Przypominamy również, że z pomocy psychologicznej można skorzystać codziennie u naszych pedagogów i psychologa szkolnego.