Projekt GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY! był realizowany w okresie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2021 roku. Celem projektu było  przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania
40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz  przybliżenie historii „Solidarności” Regionów: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego  i  Częstochowskiego. Do projektu zgłoszono 1026 szkół. Dla 1004 szkół przygotowano certyfikaty za zrealizowane w ramach projektu zadania. W ramach realizacji zadań projektu w zajęciach edukacyjnych na temat stanu wojennego brały udział klasy pierwsze i drugie naszej szkoły. 13 grudnia 2021 roku odbył się konkurs historyczny pt. Historia Polski lat 1970-1989″.

Warto poznawać historię i świadomie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości!