Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2022 roku od godziny 10.00 w sali nr 10.

Świadectwa można odbierać także w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.