Egzamin poprawkowy z języka polskiego i geografii z elementami geologii odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 8.00.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 8.00.