Przypominamy, że absolwenci, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym będą pisać egzamin w dniu 23 sierpnia 2022 (wtorek) o godzinie 9.00 w sali 43. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

Więcej informacji pod linkiem: https://oke.jaworzno.pl/www3/2022/07/22/egzamin-maturalny-w-terminie-poprawkowym-w-2022-r-informacja-dla-zdajacych/