Spotkanie z rodzicami.

Zgodnie z terminarzem szkolnym 24 listopada 2022 odbędą się spotkania z rodzicami.

Porządek spotkań:

16:30-17:00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami

1a – Agnieszka Komorowska, sala nr 42

1b – Hanna Oleś, sala nr 41

1c – Monika Chromik, sala nr 31

1d – Mariola Oleś, sala nr 11

1e – Bogusława Kosior, sala nr 45

1f – Wojciech Oleś, sala nr 30

1aT technikum – Joanna Żarczyńska – Jędrzejczyk, sala nr 3

1PU – Anna Strzoda, sala nr 39

 

16:30-18:00 – konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z wychowawcami klas pierwszych rozpoczną się o godzinie 17.00 – po spotkaniu ogólnym z rodzicami w klasie.

16:30-18:00 – dyżur skarbnika Rady Rodziców w sekretariacie szkoły

18:00 – spotkanie z rodzicami uczniów, którzy zadeklarowali udział w wycieczce do Rzymu (mała sala gimnastyczna).

 

Miejsce dyżurów – konsultacji

Nauczyciele dostępni są w pokoju nauczycielskim, a konsultacje odbywają się na małej lub dużej (starej) sali gimnastycznej lub uprzednio wyznaczonej przez nauczyciela sali. Rozpiska na tablicy w holu szkoły.