Zgodnie z terminarzem roku szkolnego 31 stycznia 2023 roku zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023.

Porządek spotkania :

16:30 – spotkanie z wychowawcami w klasach

17:00-18:00 – konsultacje indywidualne z nauczycielami

17:00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły

Szczegółowy wykaz sal będzie dostępny na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły.