Plan wydarzenia upamiętniającego rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie – 24.02.2023

Odpowiedzialne: Olena Vahina i Agnieszka Kraińska.

Wydarzenie odbędzie się na starej sali gimnastycznej, prosimy o punktualne przybycie.

Klasy uczestniczące w wydarzeniu:

2 lekcja – klasy 3B, 3C, 3D

3 lekcja – klasy 4cn, 4bn, 4dn, 4ant

5 lekcja- 1c, 1b, 1at

6 lekcja – 2b, 2c, 2d.

Tego dnia klasa 1PU wraz z nauczycielami uczącymi na danej godzinie przebywają na sali gimnastycznej.