Z wielką dumą i radością ogłaszamy, że Hanna Szczykutowicz z klasy 2D, uczennica Pani mgr Anny Krysztafkiewicz-Oleś, zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2023. Hania otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, indeks na Filologię Angielską UŚ oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Ogromne gratulacje!

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada to pionierska w skali kraju inicjatywa, która konsekwentnie od dziewięciu lat realizowana jest przez naszą szkołę we współpracy z kierunkiem  Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu propagowanie kultury kanadyjskiej, rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez studiowanie literatury naukowej oraz kształtowanie postawy otwartości kulturowej.

Konkurs jak co roku składał się z trzech etapów. Na finale, w Żorach, powitaliśmy 12 wspaniałych finalistów. Zmagania konkursowe odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury i trwały aż dwa dni, 16 i 17 marca. W pierwszym dniu uczestnicy odpowiadali na zadane przez Komisje Egzaminacyjną pytania oraz przedstawiali 10 minutową prezentację multimedialną.  W skład tegorocznej Komisji Konkursowej weszli dr hab. Eugenia Sojka z Instytutu Literaturoznawstwa oraz Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, dr Tomasz Soroka z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Sabina Sweta Sen- Podstawska z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz mgr Rafał Madeja z Instytutu Literaturoznawstwa UŚ. 

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 17 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury i zostało uświetnione występami muzycznymi i teatralnymi uzdolnionych uczniów naszej Miarki. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znamienitych gości, wśród nich była sama Pani Ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin. Głos w imieniu organizatorów zabrała Dyrektor I LO Pani mgr Urszula Machalica oraz  dr hab. Eugenia Sojka. Przedstawiciele Władz Miasta Żory oraz Uniwersytetu Śląskiego uroczyście wręczyli laureatom indeksy, nagrody i upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta, Ambasadę Kanadyjską w Polsce oraz Wydawnictwo Macmillan. Wśród nagród znalazło się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, 3000 zł za I miejsce, 2000 zł za II miejsce oraz 1000 zł za III miejsce ufundowane przez Prezydenta Miasta Żory Pana Waldemara Sochę, oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

Discover Canada nie odbyłoby się bez zaangażowania i pasji nauczycieli Miarki: mgr Beaty Kurzei, mgr Beaty Pasierbek, mgr Hanny Oleś, mgr Bożeny Żurkowskiej oraz mgr Hanny Mrozek-Granieczny.