Przypominamy, że zgodnie z terminarzem szkolnym 29 marca 2023 roku odbędzie się spotkanie z rodzicami w formie konsultacji.

Zapraszamy w godzinach: od 16.30 do 17.30.

Miejsca dyżurów nauczycieli zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym.

Zapraszamy.