Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Klasa 1B - „Humanistyczno - prawna”

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • JĘZYK POLSKI

 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • EDUKACJA PRAWNA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa humanistyczno-prawna jest adresowana do uczniów zainteresowanych problemami współczesnego świata, pasjonujących się szeroko pojętą kulturą, literaturą, historią oraz tych, którzy planują karierę w zawodach prawniczych, w edukacji, naukach społecznych, mediach. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój osobisty ucznia, przygotowanie do wystąpień publicznych, kształcenie umiejętności miękkich najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Edukacja prawna i stojące przed nią wyzwania są trudne, ze względu na specyfikę prawa i jego naturę – dużą liczbę przepisów, częste ich aktualizacje. Atutem klasy, będzie dodatkowy przedmiot – edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim, który pozwoli zrozumieć zawiły język prawny.

Mając na uwadze zdobycie umiejętności praktycznych uczniów współpracujemy z Sądem Rejonowym w Żorach, kancelariami adwokackimi, Uniwersytetem Ekonomicznym, Biblioteką Śląską, Biblioteką Miejską w Żorach, Sądem Rejonowym w Żorach, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Muzeum Miejskim w Żorach.

Klasa przygotuje do zdania matury w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie będą brali udział w realizacji projektów, akcji  społecznych oraz w licznych konkursach i olimpiadach.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • realizacja edukacji społecznej  ramach projektów edukacyjnych i akcji obywatelskich
 •  wyjazdy na wykłady z między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym
 • zajęcia kółka historycznego, językowego
 • wyjazdy do teatrów, muzeów, instytucji kultury

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiadzie o Prawach Człowieka,
 • Olimpiadzie Historycznej,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach,
 • Konkursie Historycznym: „Legiony to żołnierska nuta”,
 • „Pojedynku na słowa”,
 • Konkursie Artystycznym: „Ballo”,
 • Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Języku Polskim,
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Prawo,
 • Prawo i administrację,
 • Filologię polską,
 • Lingwistykę stosowaną,
 • Logopedię,
 • Politologię,
 • Językoznawstwo ogólne,
 • Dziennikarstwo,
 • Public relations,
 • Psychologia,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Kulturoznawstwo,
 • Historia,
 • Komunikacja społeczna,
 • Zarządzanie mediami,
 • Marketing,
 • Reklama,
 • Reżyseria.