Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Klasa 1D - „Medyczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim
REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  – od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego –  02 czerwca 2022 r. godz. 14.00
Dodatkowy termin testu kompetencji językowycH – 23 czerwca 2022 r. godz. 09.00

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA
 • MATEMATYKA

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • MATEMATYKA

 • INFORMATYKA
 • BIOLOGIA W MEDYCYNIE

 • FIZYKA MEDYCZNA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • BIOLOGIA W MEDYCYNIE
 • FIZYKA MEDYCZNA

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Profil klasy ma na celu wszechstronne przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na kierunkach medycznych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, biologii, chemii, a także na poziomie dwujęzycznym z matematyki. Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy lubią się uczyć, mają dobrą pamięć, zdolności matematyczne i językowe.  Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również wyjazdy do instytucji naukowych, udział w wykładach, projektach i programach naukowo-badawczych. Współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską. itp.  Uczymy  myślenia naukowo-technicznego, prowadząc działalność eksperymentalną i innowacyjną. Realizujemy programy i projekty, w tym unijne. Bardzo dobra baza szkoły i bogata oferta zajęć  pozalekcyjnych pozwala na uczenie się przez doświadczenie i szerokie wykorzystanie w edukacji technologii informacyjnej.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • biologię w medycynie i fizykę medyczną w języku angielskim,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, fizyki, biologii, chemii między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Medycznym
 • zajęcia kółka matematycznego, biologicznego, chemicznego i  fizycznego,
 • wyjazdy do Elektrowni Łaziska, do Palmiarni, ogrodu zoologicznego, Pałacu Młodzieży
 • udział w projektach ekologicznych, prozdrowotnych, z pierwszej pomocy, m.in. Nocy Biologów
 • zajęcia do wyboru z myślografii, umiejętności społecznych, pracy zespołowej, sportowo-obronne, sportowe, chóralne

 

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej,
 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia,
 • Wojewódzkim Konkursie PCK,
 • Regionalnym Konkursie: Randka z Chemią,
 • Wojewódzkim Konkursie Chemicznym,
 • Wojewódzkim Konkursie Duety Chemiczne,
 • Konkursach ekologicznych i sozologicznych.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Medycynę,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Stomatologię,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo,
 • Ochronę środowiska,
 • Inżynierię środowiska,
 • Biotechnologię,
 • Fizjoterapię,
 • Farmację,
 • Kosmetologię,
 • Analitykę Medyczną,
 • Biologię,
 • Chemię,
 • Psychologię,
 • Leśnictwo,
 • Architektura krajobrazu.